Zveme na tradiční Vánoční výstavu

Tradiční prodejní Vánoční výstava, kde si můžete prohlédnout betlémy, zakoupit vánoční dekorace od uživatelů denního stacionáře a sociálně terapeutické dílny za velmi příznivé ceny. 

Naším cílem je pečovat o seniory a zdravotně postižené, nabízet pomoc a účast, která vede ke zlepšení jejich zdravotního a psychického stavu a podporovat potřebné se snahou předejít jejich psychickému strádání.

Šance Lovosice je nestátní neziskovou organizací, která vznikla v Lovosicích v roce 1999

Občanské sdružení v současné době nabízí pro občany z Lovosic a okolí tyto sociální služby:

  • pečovatelskou službu
  • denní stacionář Šance Lovosice
  • sociálně terapeutickou dílnu

Ostatní činnosti a služby:

  • pořádání rekondičních pobytů
  • klub lidových tradic a výstav

Do našeho "stálého pracovního týmu" rádi přibíráme i dobrovolníky, kterých je nyní 7 a za jejich ochotu pomoci děkujeme.

Dále děkujeme i těm, kteří nás podporují finančně: Město Lovosice, MPSV, Úřad práce, Ústecký kraj, Lafarge Cement Čížkovice, Lovochemie Lovosice, Centru kultury LOVOš a ostatním dárcům.

Šance Lovosice, z. s.

Karla Maličkého 382/16
410 02 Lovosice

IČO: 70809828
DIČ: CZ70809828

č. ú.: 1004102359/0800 
banka: Česká Spořitelna 

e-mail: plickova2@seznam.cz
tel.: 739 660 196
tel.: 730 177 185

Denní stacionář

Karla Maličkého 382/16
410 02 Lovosice

tel.: 739 660 196 

Chcete nás kontaktovat?

Podporují nás