Sociálně terapeutická dílna

Název sociální služby: Sociálně terapeutická dílna Šance

Druh sociální služby: sociálně terapeutické dílny dle § 67

Působnost sociální služby: Lovosice (a spádové obce), Litoměřice (a spádové obce)

Forma poskytování sociální služby: ambulantní forma

Místo poskytování sociální služby: Žižkova 217/9, 410 02 Lovosice a Karla Maličkého 382/16, 410 02 Lovosice

Identifikátor sociální služby: 7363041

Sociální služba poskytována od 1.9.2016

Provozní doba sociální služby:

 • pondělí 7:30 - 15:30 - ul. K. Maličkého
 • úterý od 7:30 - 15:30 - ul. K. Maličkého
 • středa 7:30 - 15:30 - ul. Žižkova 
 • čtvrtek 7:30 - 15:30 - ul. K. Maličkého 
 • pátek 7:30 - 15:30 - ul. Žižkova 

Kontaktní údaje:

 • adresa: Žižkova 217/9, 410 02 Lovosice
 • adresa: Karla Maličkého 382/16, 410 02 Lovosice

Kontaktní osoba:

 • Božena Plicková (vedoucí sociální služby), e-mail: plickova2@seznam.cz, tel. 730 177 185
 • Jana Nováková (pověřená osoba), e-mail: plickova2@seznam.cz, tel. 739 660 196

Veřejný závazek sociální služby:

Sociální začleňování osob s různým handicapem, podpora jejich sociálního začleňování a začleňování na trh práce.

Poslání sociální služby:

Posláním sociální služby je podpora samostatnosti uživatele a podpora jeho sociální integrace (a integrace na trh práce).

Cíle sociální služby:

 • podporovat rozvoj pracovních návyků uživatele, rozvoj jejich sociálních dovedností a rozvoj manuálních dovedností. Jedná se především o podporu samostatnosti uživatele, podporu potřebných dovedností potřebných nebo využívání při zapojování se na trh práce (např. podpora k vedení pravidelné docházky do zaměstnání, samostatná práce při řešení zadané úkolu, dokončování práce), podporu rozvoje sociálních dovedností a kompetencí, nácvik praktických dovedností nebo nových manuálních dovedností.

Pro koho je sociální služba určena:

Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s mentálním postižením, či jiným postižením, které se vzhledem ke svému postižení nebo nemocem nemohou dlouhodobě uplatnit na trhu práce.

Podporovanými osobami jsou uživatelé žijící v Lovosicích a na Lovosicku ve věku od 16 let do 64 let věku.

Kapacita sociální služby: okamžitá kapacita sociální služby: 4 osoby

 • okamžitá kapacita ambulantní formy při práci se skupinou 4/1 pracovník okamžitá kapacita ambulantní formy při práci s jednotlivcem: 1

Co poskytujeme (činnosti pečovatelské služby):

V rámci sociální služby zajišťujeme tyto základní činnosti (dle § 67):

 • podpora při vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
 • nácvik dovedností pro zvládnutí péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy