O nás..

Občanské sdružení Šance vzniklo v Lovosicích v roce 1999 a je nestátní neziskovou organizací.

Naším cílem je pečovat o seniory a zdravotně postižené, nabízet jim pomoc a účast, která vede ke zlepšení jejich zdravotního i psychického stavu a podporovat potřebné se snahou předejít jejich psychickému strádání.

Občanské sdružení v současné době nabízí pro občany z Lovosic a okolí tyto sociální služby:

  • pečovatelskou službu
  • denní stacionář Šance Lovosice
  • sociálně terapeutickou dílnu

Ostatní činnosti a služby:

  • pořádání rekondičních pobytů
  • klub lidových tradic a výstav