Denní stacionář

Název sociální služby: Denní stacionář Šance Lovosice

Druh sociální služby: denní stacionář dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Působnost sociální služby: Lovosicko, Litoměřicko

Forma poskytování sociální služby: ambulantní

Místo poskytování sociální služby: Karla Maličkého 382/16, 410 02 Lovosice

Identifikátor sociální služby: 5093498


Provozní doba:

 • pondělí od 7.30 do 15.30 hod
 • úterý od 7.30 do 15.30 hod
 • středa od 7.30 do 15.30 hod
 • čtvrtek od 7.30 do 15.30 hod
 • pátek od 7.30 do 15.30 hod

Kontaktní údaje:

 • adresa: Karla Maličkého 382/16, 410 02 Lovosice
 • telefonní číslo: 739 660 196 (Jana Nováková)

Kontaktní osoba:

 • Jana Nováková, telefonní číslo: 739 660 196, e-mail: plickova2@seznam.cz

Cíle sociální služby

Cílem a zaměřením stacionáře je podpora při řešení nepříznivé životní situace, podpora při seberealizaci, nácvik praktických dovedností, zvýšení soběstačnosti klienta a zmírnění závislosti na jiných osobách.

 • rozvíjení osobnosti uživatele při pracovně výchovné činnosti, vzdělávací zájmové činnosti, ergoterapii, logopedii, při sportovních, kulturních a dalších aktivitách
 • zajištění všestranného a obsahově vyváženého denního programu uživatelů
 • rozvíjení a fixování individuální schopnosti, vědomosti a dovednosti jednotlivých uživatelů
 • podpora samostatnosti a vlastní aktivitu uživatelů v jejich volném čase
 • respektování a uplatňování práv uživatelů
 • zdůrazňování důstojnosti jedince
 • spolupráce s rodinami uživatelů a jejich podpora při dlouhodobé péči o uživatele
 • rozvíjení a respektování citového života uživatelů

Pro koho je sociální služba určena

Sociální služba je určena pro osoby s chronickým onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením a osoby se zdravotním postižením z Lovosicka ve věku od 18 do 64 let. Nejčastěji jsou zastoupeni uživatelé s mentálním postižením.

Kapacita:

 • 6 uživatelů (při práci se skupinou)
 • 2 uživatelé (při práci s jednotlivcem)

Co poskytujeme:

Denní stacionář nabízí komplexní péči osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami formou ambulantní služby. Snahou pracovníků je vytvořit pro uživatele příjemné, domácímu prostředí podobné podmínky, které uživatelům vytvoří podmínky pro to, aby uživatelé mohli uplatňovat svou vlastní vůli, jednat na základě svého rozhodnutí, zvládli některé běžné činnosti (posilovali svou soběstačnost a sebeobsluhu) a mohli se integrovat v majoritní společnosti.

Předmětem činnosti denního stacionáře je zajištění zákonných činností v souladu s § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a § 12 Vyhlášky č. 505/2006 Sb.:

 • pomoc při zvládání běžených úkonů péče o vlastní osobu: pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při použití WC.
 • poskytnutí stravy:
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cena za poskytovanou sociální službu:

 • sociální služba je poskytována za úhradu

Financování sociální služby:

V roce 2015 byla sociální služba s názvem "Denní stacionář Šance Lovosice" podpořena prostřednictvím:

 • Krajského úřadu Ústeckého kraje (Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji, Podpora sociálních služeb - tzv. malý dotační program)
 • Krajského úřadu - Fondu Ústeckého kraje
 • města Lovosice

V roce 2016 je sociální služba s názvem "Denní stacionář Šance Lovosice" podpořena prostřednictvím:

 • Krajského úřadu Ústeckého kraje (Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji, Podpora sociálních služeb - tzv. malý dotační program)