Pečovatelská služba

Název sociální služby: Pečovatelská služba

Druh sociální služby: pečovatelská služba dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

Působnost sociální služby: Lovosice (a spádové obce), Litoměřice (a spádové obce)

Forma poskytování sociální služby: terénní forma

Místo poskytování sociální služby: Žižkova 217/9, 410 02 Lovosice

Identifikátor sociální služby: 1806649

Cena za poskytované služby: sociální služba poskytována za úhradu, viz CENÍK

Provozní doba pečovatelské služby:

 • denně včetně svátků od 7 do 21 hodin dle kapacity personálu

Kontaktní údaje:

 • adresa: Žižkova 217/9, 410 02 Lovosice
 • telefonní číslo: 730 177 185

Kontaktní osoba:

 • Božena Plicková (vedoucí sociální služby), e-mail: plickova2@seznam.cz, tel. 730 177 185
 • Jana Nováková (pověřená osoba), e-mail: plickova2@seznam.cz, tel. 739 660 196

Veřejný závazek sociální služby

Důstojný život pro seniory v jejich přirozeném, domácím prostředí prostřednictvím profesionální pomoci pečovatelské služby.
Podpora a pomoc zdravotně postiženým, která umožní vést plnohodnotný život v jejich přirozeném domácím a sociálním prostředí.

Poslání pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby je pomoc seniorům a zdravotně postiženým, která pomůže těmto lidem setrvat co nejdéle ve svém běžném, domácím prostředí.

Cíle sociální služby (pečovatelské služby)

 • poskytovat seniorům a osobám se zdravotním postižením služby pečovatelské služby (domácí péče), které jim umožní setrvat co nejdéle v jejich domácím prostředí, tj. pro ně přirozeném prostředí.

Pro koho je pečovatelská služba určena:

Pro seniory a zdravotně handicapované (chronicky nemocné, osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným nebo zdravotním postižením) na území města Lovosice a přilehlých obcích a na území města Litoměřic a přilehlých obcích.

Kapacita sociální služby: okamžitá kapacita sociální služby: 4 osoby

Co poskytujeme (činnosti pečovatelské služby):

Nabízíme zajištění pečovatelské služby dle § 40 zákona č. 108/206 Sb., o sociálních službách a Vyhlášky č. 505/2006 Sb. seniorům nebo zdravotně handicapovaným v jejich přirozeném, zpravidla domácím prostředí.

Jedná se o:

 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti - běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, donáška vody, topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení nezbytného vybavení domácnosti, praní a žehlení ložního a osobního prádla, popřípadě jeho drobné úpravy.
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - poskytnutí stravy: dovoz nebo donáška teplého jídla, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - pomoc při běžných úkonech osobní hygieny, holení, pedikúra, manikúra, pomoc s celkovou hygienou těla, pomoc při péči o vlasy, pomoc při použití WC.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - doprovázení dospělých do škol, zaměstnání, k lékaři, na úřady, instituce a zpět.
 • Základní sociální poradenství - informace směřující k řešení nepříznivé sociální prostřednictvím sociální služby, informace o návazných a alternativních sociálních službách a jiných formách pomoci, informace o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě, informace o možnostech podpory členů rodiny v případě, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

Financování pečovatelské služby

V roce 2015 byla sociální služba s názvem "Pečovatelská služba" podpořena prostřednictvím:

 • Krajského úřadu Ústeckého kraje (Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji, Podpora sociálních služeb - tzv. malý dotační program)
 • Úřadu práce ČR
 • města Lovosice

V roce 2016 je sociální služba s názvem "Pečovatelská služba" podpořena prostřednictvím:

 • Krajského úřadu Ústeckého kraje (Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji, Podpora sociálních služeb - tzv. malý dotační program)
 • Úřadu práce ČR
 • nadačního fondu Agrofert